Tüp Bebek Rehberim | Tüp Bebek Tedavisi

Erkek Kısırlığı ve Nedenleri

Erkek kısırlığı ve erkeklerde meydana gelen sperm sorunları hakkında bilgi verilmiştir.

Erkek Kısırlığı ve Nedenleri

Erkeklerde meydana gelen infertilitenin birden fazla nedeni olabilir.Bunlardan bazılarını sayacak olursak; Sprem kanallarında tıkanıklık,hormonsal bozukluklar nediyle sprem yetersizliği,tıpta Varikosel olarak adlandırılan damarlardaki işlev bozukluğu, kalıtsal nedenler(ailede görülmesi),kişinin daha önce geçirdiği hastalıklar ve ameliayatlar,doğumsal eksiklikler ,çevresel ve kimyasal faktörler rol oyanayabilir.

Kısırlık diğer bir ifadeyle infertilite kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de gün geçtikçe hızla artmaktadır. Hatta yapılan bir takım araştırmalara göre erkeklerde ve kadınlarda kısırlık vakalarının meydana gelme oranları yaklaşık yarı yarıyadır. Yani her kısırlık probleminde erkek kaynaklı görülme oranı %50’dir. Erkeklerde kısırlığın meydana gelmesinin en önemli sebebi sperm kalitesi ve sayısının yetersiz olmasıdır.

Gebeliğin gerçekleşmesi için en önemli faktörlerden biri olan sperm, kalitesi düşükse ve yeterli oranlarda değilse kadının, doğal yolla hamile kalması çok zor hale gelebilmektedir. Uzman hekimlerin, uygulayacağı tedaviler sayesinde kısmen sperm sayısı ve kalitesi, normal hale gelse de çoğu zaman çiftlerin çocuk sahibi olmaları için üremeye yardımcı tekniklere başvurmak zorunda olduğu görülmektedir. Üremeye yardımcı teknikler sayesinde erkeklerde meydana gelen sperm sorunlarının önüne geçilmekte hatta menisinde sıfır sperm olan erkeklerin bile testislerinden doku alınarak çiftlerin anne, baba olma hayali gerçek olmaktadır
Erkek infertilitesinde, menide bazen çok az sayıda sperm bulunma durumu ortaya çıkmaktadır. Bu duruma tıpta oligospermi denilmektedir. Bu rahatsızlıklarda az da olsa doğal yolla çocuk sahibi olmak mümkünken, menide hiç sperm olmama durumunda doğal yolla çocuk sahibi olmak imkânsızdır. Bu şekilde menisinde sıfır sperm olan erkeklerdeki rahatsızlığa azospermi denilmektedir. Bu rahatsızlık genellikle sperm kanallarında oluşan tıkanıklıklardan ya da sperm kanallarının gelişmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Bazı erkeklerde ise tek taraflı ya da çift taraflı olarak sperm kanalı hiç yoktur. Bu erkekler çoğunlukla kistikfibrozis taşıyıcısıdır

Azospermi durumunda, erkeğin azospermi olmasına neden olan etkenler ortadan kaldırılması için bazı tedaviler uygulanmaktadır. Bu tedavilerle eğer azospermi durumu ortadan kaldırılırsa erkeğin doğal yolla çocuk sahibi olması mümkün olabilmektedir. Eğer tedavi uygulanamıyorsa o zaman tesislere yapıplacak bir operasyonla sperm elde edilebilmektedir. Fakat yüzde yüz spermin elde edileceği garantisi yoktur.

Erkeklerde azospermi durumu ortaya çıkmışsa menide hiç sperm olmadığından dolayı çözüm oldukça zor hale gelmektedir. Fakat teknolojinin gelişmesiyle artık testislerdeki dokular incelenerek sperm arama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Erkeklerin yaklaşık % 1’inde azospermi görülürken, doğal yollarla çocuk sahibi olamayan (kısır) erkeklerin yaklaşık % 10 ila %15 aralığında azospermi rahatsızlığı bulunmaktadır. Her ne kadar azosperm rahatsızlığıyla karşı karşıya kalan erkeklerden TESE ya da MicroTESE yöntemiyle sperm elde edilse de bütün azospermi vakalarından sperm elde etmek mümkün değildir. Çünkü bazı erkeklerde ne TESE ameliyatında ne de TESE ameliyatının daha ileri bir boyutu olan MicroTESE yöntemiyle sperm elde edilememektedir. Bu erkeklerin genellikle hormonsal problemleri bulunmaktadır. Bu hormonsal problemler, sperm hücresinin üretimini sağlayan hormonların salgılanmasını sağlayan hipofiz bezindeki olumsuzluklarla açıklanmaktadır.

Erkek kısırlığı tespit edilirken üroloji doktorunun yapmış olduğu fiziksel muayeneden sonra semen analizi istenmektedir. Bu semen analizi yapılırken erkekten farklı zamanlarda alınmış en az iki meni örneği alınarak mikroskobik olarak incelenmesi yapılır. Bu inceleme sonucunda erkeğin sperm sayısı kalitesi ve erkeğin oligospermi mi yoksa azospermi mi olup olmama durumu ortaya çıkmaktadır.

Öte yandan DSÖ(Dünya Sağlık Örgütü) bir erkekte azospermi rahatsızlığının kesin olarak olup olmadığının anlaşılması için farklı zamanlarda en az 2 defa meninin mikroskobik olarak incelenme zorunluluğunu getirmiştir. Bu da gösteriyor ki sadece bir sperm örneğinin analiz edilmesiyle azospermi tanısının konması mümkün değildir. Bu yüzden bütün uzman doktorlar, en az bir hafta arayla testin tekrarlanmasını istemektedirler.

Son olarak yapılan araştırmalara göre, erkek kaynaklı tüp bebek tedavilerinde pozitif sonuç alma oranı, kadın kaynaklı tüp bebek tedavilerine oranla daha başarılıdır. Çünkü kadın kaynaklı tedavilerde, kadının hamile kalması sperm dışında bütün etkenler kadında toplandığı için ve erkekte tek etken sadece sperm olduğu için erkek kaynaklı tüp bebek ve aşılama tedavileri daha başarılıdır.

Tüp Bebek kısaca, tüp bebek nedir?

Tüp bebek , doğal yollarla çocuk sahibi olmayan çiftlere uygulanan bir tedavi yöntemidir. Tüp Bebek kısaca ,erkeğin spermi ile kadından alınan yumurtaların laboratuar ortamında döllenmesi sağlanarak embiryo elde edilmesi ve elde edilen embriyonun kadın rahmine yerleştirilmesiyle gebeliğin sağlanmasıdır.

Tüp Bebek tedavisi ilk olarak 1971 yılında İngiltere’de gerçekleştirilmiştir. Gelişen teknoloji ve infertilite(kısırlık) alanında yapılan reformlara bağlı olarak ülkemizde de tüp bebek tedavisi yoğun bir şekilde uygulanmaya başlamıştır. Ülkemizde tüp bebek tedavisi ilk olarak 1989 yılında İzmir Ege Üniversitesinde uygulanmış olup başarılı bir şekilde doğumla sonuçlanmıştır.

Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri arasında önemli bir yerde olan tüp bebek tedavisi yöntemi,  her geçen gün infertilite oranlarının  artmasıyla anne, baba adaylarının umut kapısı  haline dönüşmüştür. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tüp bebek tedavisi sayesinde son derece başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Tüp bebek tedavisi genel olarak tanımlandığında iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Birinci aşamada tüp bebek tedavisinde, çiftlerden  alınan  sperm ve yumurtanın laboratuar ortamında döllenmesi sağlanarak embiryo elde edilmesi , ikinci aşamadaki tüp bebek tedavisinde ise oluşan embriyonun kadının rahmine yerleştirilmesiyle  gebelik oluşumunun sağlanmasıdır.

İnfertiliteye neden olup tüp bebek tedavisi gerektiren etkenler arasında enfeksiyon, rahim tüplerinde tıkanıklık oluşması, erkekte  sperm yetersizliği ya da sperm kalitesinin düşük seviyede olması, aşırı şişmanlık  veya ileri yaş gibi etkenler yer almaktadır. Tüp bebek merkezlerine başvuran infertil ,anne ve baba adayları yukarıda sayılan etkenlere rağmen uzman hekimler, tüp bebek tedavisi ve uygun tedavi yöntemleri uygulandığında olumlu sonuçlar elde etmektedirler. 

Tüp bebek tedavisinde sperm ve yumurtadan embriyo elde edilmesi farklı iki yöntemde gerçekleşmektedir. Bunlar; Tüp bebek(ivf) ve ICSI(Microenjeksiyon) yöntemleridir.

1-) Klasik Yöntem(İvf-Tüp Bebek):

Tüp bebek diğer bir ifadeyle  klasik yöntemde sperm hücresi ve  yumurta hücresinin aynı ortamda, yan yana konarak bunların kendi kendine döllenmesinin sağlanması işlemidir. Bu tüp bebek yönteminde özellikle rahim tüplerinde tıkanıklık olan  veya rahim tüplerinde bir takım hasarlar meydana gelen kadın bireylere uygulanmaktadır. Klasik tüp bebek yönteminde karında döllenme meydana gelmediğinden dolayı anne adayından yumurtalar alınıp halk arasında ‘tüp’ olarak tabir edilen küçük bir tabağa konarak çevresine de erkekten alınan spermlerin konmasıyla döllenmenin sağlanmasıdır. Bu tedavi yöntemine tüp bebek denmesinin altında yatan en büyük etkenin bu olduğu söylemek mümkündür. Tüp bebek yöntemi ülkemizde çoğu tüp bebek merkezi tarafından uygulanmadığı için buna klasik yöntem denilmektedir.

2)-Microenjeksiyon (ICSI ):

Mikroenjeksiyonu açıklamadan önce gelin mikroenjeksiyonu nedir? tüp bebek tedavisiyle aynı yöntem değil midir? bunun cevabını bulalım. Mikroenjeksiyon işlemini tüp bebek yönteminden ayıran en  önemli fark,  babadan alınan spermin direk olarak yumurta hücresi içerisine  özel bir mikroskop ve robotik ufak kollardan oluşan bir alet yardımıyla enjekte edilerek embriyo elde edilmesidir. Bu yöntemle uygulanan tedavide, tüp bebek yöntemine nazaran  daha fazla döllenmenin gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Yumurta sayısının az olduğu  durumlarda klasik tüp bebek yöntemi yerine mikroenjeksiyon yöntemi uygulanmakla birlikte  özellikle erkek kaynaklı kısırlık olarak bilinen azosperm veya yeteri  kadar kaliteli sperm hücresinin olmadığı durumlarda yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Mikroenjeksiyon yöntemi, bazı durumlarda uygulandığında klasik tüp bebek yöntemine göre son derece başarılı sonuçlar elde etmektedir. Fakat şunu unutmamak gerekir ki her yumurtanın içerisine giren spermin illa embriyo oluşturacağı söylenemez. Bazen tüp bebek yöntemi, ICSI yöntemine göre daha başarılı sonuçlar vermektedir. Hangi tedavi yönteminin uygulanacığını çiftin durumuna göre  uzman hekim belirlemektedir. Bu açıdan tecrübeli ve uzman bir tüp bebek merkezi seçmek oldukça büyük önem arz etmektedir. Tüp bebek merkezi seçerken nelere dikkat etmeliyim? Hangi tüp bebek merkezini seçmeliyim şeklindeki sorularınızın cevabı için tıklayınız.

Her ne kadar her iki tedavi yöntemine de tüp bebek tedavisi dense de erkek kaynaklı kısırlık sorunları ve ileri yaşta evlilikten dolayı yumurta sayısı ve sperm sayısının her geçen gün azalmasından dolayı klasik tüp bebek yerine  ICSI yöntemi yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Çünkü klasik tüp bebek yöntemi için yeteri kadar sperm ve yumurta bulmak her zaman mümkün değildir. Halk arasında yaygınlaştığından dolayı günümüzde hem  ICSI yöntemine hem de klasik tüp bebek yöntemine tüp bebek tedavisi denmektedir. 

Tüp Bebek Nasıl yapılır?

Tüp bebek genel olarak başta, kadın yumurtaları bir takım hormon ilaçlarıyla belli bir olgunluğa erişmesi sağlanır. Daha sonra bu yumurtalar OPU denilen yumurta toplama işlemiyle rahimden alınarak laboratuar ortamında döllenmeye hazır hale getirilir. Bu aşama tüp bebek tedavisinin ilk aşamasıdır.

1-Çiftin Değerlendirilmesi

Tüp bebek tedavisine başlamadan önce ilk aşama, çiftin çocuk sahibi olamamasının nedeni tespit edilerek bu doğrultuda uygun tedavi yönteminin belirlenmesidir. Tüp bebek tedavisinde başarılı sonuçların elde edilebilmesi için bu aşama oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü bu aşamada tüp bebek uzmanı, infertilitenin erkek kaynaklı mı yoksa kadın kaynaklı mı olduğu ortaya çıkararak uygun bir tedavi yöntemi belirleyecektir.

Tüp bebek uzmanı, kadının ilk muayenesi ultrasonla yaparak kan testi ister ve bu test sonuçlarında hormon değerlerini değerlendirir. Erkekten de semen analizi isteyerek analiz sonuçlarındaki  sperm değerlerine bakar. Tüp bebek tedavisinde sperm değerleri önemli bir yere sahip olduğu için sperm sayısı ve kalitesi değerlendirilir. Tüp bebek uzmanı, infertilitenin yani kısırlığın erkek kaynaklı mı? yoksa kadın kaynaklı mı? olduğu ortaya belirler. Tüp bebek tedavisi için çiftin durumuna göre uygun bir tedavi planı seçilir. Bazı çiftlerdeherhangi bir sorun olmamasına karşın gebelik meydana gelmediğinden tüp bebek tedavisi için tüp bebek merkezlerine başvurmaktadırlar. Bu şeklide gebelik oluşması için hem erkekte hem de kadında  herhangi bir sorun görülmediği durumlara sebepsiz infertilite adı verilmektedir. Sebepsiz infertilite rahatsızlığında da tüp bebek tedavisi uygulanarak başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

2-Yumurtaların Uyarılması ve Takibi

Tüp bebek tedavisinin bu aşamasında çiftin çocuk sahibi olamama nedeni belirlendikten sonra kadın bireye adet başlangının ikinci ya da üçüncü gününde tüp bebek uzmanının belirlediği  dozlarda ilaç tedavisine uygulanır. Bu ilaçlar çoğunlukla tüp bebek tedavisinde  uygulanmakla birlikte genelde hormon içeriklidir. Bu tüp bebek ilaçlarının amacı, kadının yumurtlamasını sağlayarak oluşan yumurtaların belli bir olgunluğa erişmesini hızlandırmak ve  tüp bebek tedavisinde uygulanmasını sağlamaktadır. Tüp bebek merkezleri, hormon ilaçları ve diğer tüp bebek ilaçlarının kullanım şekli hakkında hastaya bilgi vererek 2-3 günde bir kontrol için tüp bebek merkezine gelmesini ister.Tüp bebek doktorunun belirlediği periyotlarda yumurta sayısı ve gelişimi ultrasonla takip edilir. Belli bir büyüklüğe geldikten sonra yumurtaların toplanması işlemine geçilir.

Tüp bebek tedavisinde neden bu kadar ilaç kullanıyorum? Kullandığım bu ilaçların ne gibi zararları var? şeklindeki sorularınızın cevabı için tıklayınız.

Erkekten alınan spermden kaliteli spremler seçilerek bu hazır haldeki yumurta hücrelerine uygulanıp embiryolar elde edilir. Bu embriyolar halk arasında tüp bebek olarak bilinmektedir. Oluşan tüp bebekler,laboratuar ortamında takip edilerek gelişimi gözlenir. Bu tüp bebekler doktor tarafından değerlendirilerek uygun görülenler 3-5 gün içerisinde kadın rahmine transfer edilir.Transfer işleminden 12 gün sonra tüp bebek tedavisinin  gebelikle sonuçlanıp sonuçlanmadığı idrar testi ya da kanda yapılan B-hcg testiyle ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar tüp bebek tedavisiyle başarılı sonuçlar elde edilse de bu tedavi yönteminde hamilelik garantisi vermek mümkün değildir. Çünkü tüp bebek tedavisinde, kadının yaşı, sperm kalitesi ve yumurta kalitesi, tüp bebek merkezi ve doktor seçimi gibi faktörler gebelik oluşumunda etkin bir şekilde rol oynamaktadır.

3-Yumurta Toplama İşlemi(OPU)

Tüp bebek tedavisinin son aşaması olan tüp bebekte OPU işlemi nedir? ya da  diğer bir ifadeyle yumurta toplama işlemi nedir?  şeklindeki sorularla karşı karşıya kalmaktayız. Yumurta toplama işlemi, yapılan kontroller sonucunda belli bir sayıya ve büyüklüğe ulaşan  yumurtaların operasyonla alınması işlemi gerçekleştirilir. Tüp bebek merkezi, bu toplama işlemi başlamadan anne adayına bir kaç gün öncesinden, yumurtaların toplanmaya hazır hale gelmesi için yumurta çatlatma iğnesi verilir. Anne adayı tüp bebek doktorunun uygun gördüğü saatte bu iğneyi göbekten uygulayarak son 24 saat içerisinde herhangi bir gıda ve su alımı yapmayacak şekilde tüp bebek merkezinde hazır bulunur.

Tüp bebek tedavisinin  yumurta toplama aşamasında, tüp bebek merkezinin verdiği yumurta çatlatma iğnesi hasta tarafından uygulandıktan yaklaşık 34-36 saat sonra lokal anestezi adı altında ya da anne adayının pisikolojine göre genel anestezi de uygulanarak yumurtalar alınır. Bu OPU işlemi yapılırken diğer taraftan da tüp bebek merkezinde hazır halde bulunan baba adayı sperm örneğin verir. Tüp bebek uzmanı, daha önceden baba adayında  yeteri kadar sperm hücresinin olmadığını tesipt etmişse, yumurta toplama işlemi yapılırken aynı anda babanın da tüp bebek merkezinde  TESE ya da MicroTESE ameliyatı olmasını planlayarak testislerinden sperm hücresinin alınmasını sağlar. Bu erkeğe uygulanan ameliyat tüp bebek merkezindeki ürolog tarafından uygulanmaktadır. Tese ve microtese hakkındaki detaylı bilgiler için tıklayınız.

4-Embiryo Takibi ve Döllenme İşlemi

Tüp bebek uzmanı, yeteri kadar yumurta ve sperm hücresi elde ettikten sonra tüp bebek tedavisinin bu aşamasında döllenme işleminin gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Bu tüp bebek tedavisi aşamasında, aslında spermler yumurtalar üzerine uygulanarak döllenme işlemi gerçekleşmektedir. Tüp bebek merkezleri ve tüp bebek uzmanları genelde yumurtalar toplandıktan bir gün sonra, yumurtalardan kaçının döllendiği ve embiryo kalitesi hakkında konusunda çiftler bilgilendirilmektedir. Tüp bebek tedavisiyle kaliteli ve normal seviyede döllenen yumurtalar ve embriyolarla ilgili detayları, embriyologlar ve tüp bebek doktorları laboratuvar ortamında 2 ile 5 gün arasında takip ederek çiftlere bilgi verir. Tüp bebek tedavisi sayesinde oluşan embriyolar belli bir seviyeye ulaştığında, tüp bebek merkezi  çiftlere bilgi vererek transfer için tüp bebek merkezinde verilen tarih ve saatte hazır bulunmalarını isterler.

Peki hangi Embriyolar Daha Kalitelidir? Detaylar için tıklayınız?

5-Embiryo Transfer İşlemi 

Tüp bebek tedavisinin son aşaması olan transfer işlemi nedir? peki, bunu açıkladığımızda aslında transfer işleminin adındanda anlaşılacağı gibi eTüp bebek uzmanı, embiryoların ve rahmin durumunu değerlendirerek transfer işleminin yapılıp yapılmayacağına karar verir. Kadının rahim zarı kalınlığı ya da  rahimle ilgili başka bir sıkıntı mmbriyoların kadın rahmine yerleştirilmesi ya da diğer bir ifadeyle transferidir.eydana gelmişse, rahim tüp bebek tedavisinin son aşaması olan   transfer için hazır olmadığı için embiryolar dondurularak rahim dinlendirilir. Rahim uygun haldeyse kadının yaşına göre bir ya da iki tanesi rahim içerisine yerleştirilir.

Tüp bebek merkezi, kadın bireye transfer işleminden sonra birtakım ilaçlar verilip gerekli uyarıla  yaptıktan sonra hastayı eve istirhate gönderir. Son olarak tüp bebek merkezi, 12 gün sonra kanda beta hcg testiyle sonucun kendilerine bildirilmesini ister. Tüp bebek tedavi süreci sona erer ve sonucu  artık tüp bebek merkezine hasta verecektir.

Tüp bebek tedavisinin sonucunun pozitif ya da negatifle sonuçlandığını anlamak için kişi isterse tüp bebek merkezinde Beta Hcg testi yaparak öğrenebilir ya da  bu testi herhangi bir sağlık kuruluşunda kolaylıkla  uygulayabilmektedir. Sonuç ne olursa olsun, tüp bebek tedavisinin sonucunun pozitif mi, yoksa negatif mi olduğunu doktora bildirilmesi oldukça önemlidir. Çünkü tüp bebek merkezi bu tedavinin başarısına göre hastayı yönlendirecektir. Kadın birey gebe ise normal yolla hamile kalmış bir anne gibi hareket ederek hayatına devam eder. Negatifse doktor,  tutunmama nedenlerini araştırarak hastaya bilgi verir. Uygun duruma göre hastaya ikinci bir tüp bebek denemesi tavsiye edilir. 

Aşağıda  tüp bebek tedavisinde transfer sonrası tutunma belirtileri nelerdir? Tüp bebek tedavisi sonrası hamile olduğum nasıl anlaşılır?  şeklindeki soruları cevaplamaya çalıştık.

Tüp bebek tedavisinin son aşaması olan transfer sonrasında 12 günlük sürenin sonuna kadar, başarılı gebelik elde eden anne adaylarının bazılarında herhangi bir hamilelik belirtisi görülmezken, bazı anne adaylarında yoğun bir tarzda bir şekilde bel ağrısı şikayeti olduğu belirtilmektedir. Fakat bel ağrısı gebelik dışındaki bazı nedenlerden dolayı da kendini göstereceği için her bel ağrısı şikayetini hemen hamilelik belirtisi olarak algılamak yanlış olacaktır. Bu bağlamda transfer sonrası 12 günlük süre içerisinde, her ne kadar birçok anne adayı bel ağrısını, hamilelik belirtisi olarak gösterse de bunun kesin bir gebelik belirtisi olduğunu algılamamak gerekir. Unutmayalım ki hamilelik belirtisi için  henüz bilimsel anlamda kanıtlanmış herhangi bir çalışma söz konusu değildir. Tüp bebek tedavisinde gebelik oluştuğu kesin olarak hastanelerde yapılan hamilelik testi ya da diğer bir ifadeyle kandaki Beta Hcg hormonu ile ortaya çıktıktan sonra rutin  hamilelik belirtileri kendisini gösterecektir.Kişi normal bir hamilenin yaşadıklarını hissedecektir. Daha fazlası için tıklayınız.

Bu makalede özet olarak aşağıdaki sorularımızın cevabını vermeye çalıştık.

Tüp Bebek kısaca  nedir?

tüp bebek aşamaları hakkında bilgiler

Tüp Bebek kısaca, erkek bireyden doğal yollarla ya da ameliyatla alınan sperm ve  kadının belli bir olgunluğa erişen yumurtaların ameliyatla alındıktan sonra  laboratuar ortamında döllenmesinin  sağlanarak canlı embiryo elde edilmesi ve elde edilen embriyonun anne bireyin rahmine  transfer edilmesiyle başarılı hamilelik elde edilmesidir.

Tüp bebek  tedavisinde Mikroenjeksiyon nedir?

Erkek bireyden alınan spermin  özel bir mikroskop ve robotik ufak kollardan oluşan bir alet yardımıyla direk olarak yumurta hücresi içerisine enjekte edilerek  sağlıklı embriyoların elde edilmesidir.Bu yöntem yaygın bir şekilde uygulanmaktadır.

Klasik tüp bebek tedavisi nedir?

Erkekten alınan sperm hücrelerinden sağlıklı olanlar ve  kadından alınan yumurta hücrelerinden en kaliteli olanları aynı ortamda, yan yana konarak bunların kendi kendine birleşerek döllenmesidir. Bu yöntem çok nadir kullanılmasına rağmen yine de uygulandığında zaman zaman başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Bu yöntemin uygulanıp uygulanmayacağına doktor karar verecektir.

Yumurta Toplama ve OPU nedir?

Yumurta toplama işlemi, yapılan kontroller sonucunda belli bir sayıya ve büyüklüğe ulaşan  yumurtaların operasyonla alınması işlemi gerçekleştirilir.

Transfer İşlemi nedir?

Kısaca transfer işlemi, sağlıklı  embriyoların, belli bir hücre bütünlüğüne ulaştıktan sonra doktor tarafından uyanık halde olan anne adayının rahmine yerleştirilmesi ya da diğer bir ifadeyle transferidir. Bu aşamayla tüp bebek tedavisi sona aşamaya ulaşmıştır.

5 Aşamada Tüp Bebek Tedavisi

Tüp Bebek Tedavisi her ne kadar bazı tüp bebek merkezlerinin farklı tedavi yöntemlerine göre değişkenlik gösterse de tüp bebek merkezlerinin büyük bir çoğunluğunda benzer şekilde uygulanan tedavi aşamaları aşağıda belirtilmiştir.

Tüp Bebek AşamalarıİşlemAçıklama
1.AşamaKarar Verme AşamasıTüp Bebek Merkezi Seçimi ve Çiftin Değerlendirilmesi
2.Aşamaİlaç ve Hormon KullanımıYumurta ve Spermin Hazırlanması
3.AşamaYumurta Toplama İşlemiHazırlanan Yumurtaların Alınması
4.AşamaEmbriyo GelişimiEmbriyoların Döllenmesi ve Takibi
5.AşamaTransfer İşlemiEmbriyoların Transfer Edilmesi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ